Τρίτη 25 Ιουνίου 2013                                                                                                                                                                                                                                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. Πρέβεζας προσκαλεί όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην ανοιχτή συνεδρίαση που θα πραγματοποιήσουμε την Παρασκευή  28-06-2013 και ώρα 18:30΄ στη Λέσχη της Α.Δ. Πρέβεζας.

Το ανοιχτό Δ.Σ θα πραγματοποιηθεί κατόπιν εγγράφου της ΠΟΑΣΥ, το οποίο καλεί όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να καταθέσουν προτάσεις αναφορικά με την κατάρτιση του νέου μισθολογίου, το οποίο η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να νομοθετήσει και να εφαρμόσει από την 01-01-2014.
Τυχόν προτάσεις που θα προκύψουν από την ανοιχτή συνεδρίαση, θα κατατεθούν στην Ομοσπονδία (ΠΟΑΣΥ), ώστε  στη συνέχεια να εκπονήσει μελέτη αναφορικά με την κατάρτιση πρότασης για το νέο μισθολόγιο, την οποία και θα καταθέσει στα πολιτικά Κόμματα και εφόσον κληθεί και στην αρμόδια υπηρεσιακή επιτροπή.
Οι δύο (2) βασικές δομές που παραθέτει η Ομοσπονδία είναι:

Α) παραμονή – διατήρηση σε στρατιωτικού τύπου μισθολόγιο, στα πλαίσια μιας εκ βάθρων αναθεώρησης του υπάρχοντος, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη των υπηρετούντων στα Σ.Α..

Β) κατάρτιση ενός νέου ειδικού μισθολογίου με εναρμόνιση – προσαρμογή στον κορμό του ενιαίου μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων που θα συναρτά την μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης – Σχολής (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), με ίσο εισαγωγικό βαθμό (ΠΕ 1092€ - ΤΕ 1037€ - ΔΕ 983€) και θα αυξάνεται με τα έτη υπηρεσίας. Σε κάθε κατηγορία προσωπικού θα αντιστοιχεί ο βασικός μισθός εισαγωγής του Δημοσίου Τομέα με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις και χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων.

Παρακαλούνται  λοιπόν όλα τα μέλη της Ένωσης μας  να παρευρεθούν  στο ανοιχτό Δ.Σ., ώστε να ενημερωθούν και να καταθέσουν προτάσεις για την κατάρτιση του νέου μισθολογίου.


Για το Δ.Σ.
O Πρόεδρος

ΜΠΑΚΟΛΑΣ Νικόλαος
6945416996
Ο Γενικός Γραμματέας 

ΘΩΙΔΗΣ Ηλίας
6944837054

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου