Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013


Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Φυσικών Προσώπων) έως την 30 Αυγούστου 2013.

Παρατείνεται,
σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:

Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013,
για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,
για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,
για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013,
για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013
και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Ioυνίου.

Τέλος υπενθυμίζουμε την υποχρέωση όλων των συναδέλφων, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσής τους, όπως κάθε χρόνο να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση «πόθεν έσχες», με καταληκτική προθεσμία ένα μήνα μετά το πέρας της υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης, υποχρέωση που απορρέει από το Νόμο και η παράλειψή της, ακόμα και από αμέλεια, διώκεται πειθαρχικά , αλλά και ποινικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου