Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Καλωσόρισμα νέων μελών!!

Αγαπητοί συνάδελφοι !!

Επιτακτικό αίτημα των καιρών, αλλά και επιθυμία όλων μελών του Δ.Σ. της Ενωσης Αστυνομικων υπαλλήλων Πρεβεζας είναι η δημιουργία ενός ενεργού λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στο διαδίκτυο.
Σκοπός του ιστοχώρου αυτού  δεν είναι μόνο η πληροφόρηση για θέματα και διοργανώσεις που αφορούν τον Συνδεσμο Αστυνομικων της περιοχής, αλλά πρωτίστως αυτό που η ίδια η λέξη λέει : "Σύνδεσμος". Επιθυμία μας η κατάθεση των απόψεων σας για την ευρυθμότερη λειτουργία των δομών της Ένωσης Αστυνομικών, οι προτάσεις σας για το μέλλον της και η κατάθεση οραμάτων.
Η ιστορική συγκυρία απαιτεί την ενότητα, την ομοψυχία, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και τον ρεαλισμό και την αυτογνωσία όλων. Μόνη ελπίδα για να πραγματοποιήσει η Ένωση μας  βήματα προς τα εμπρός,είναι η επικοινωνία,έστω κι από το διαδικτυακό αυτό βήμα.


Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Αναδιάρθρωση - Αναδιάταξη Αστυνομικών Υπηρεσιών

                                                                                    Πρέβεζα ,31 Αυγούστου 2016Προς:     Π. Ο. Α. Σ. Υ                     Κοινοποίηση:  Μέλη μας     Την 19-08-2016 ήρθε στο φώς της δημοσιότητας το σχέδιο προεδρικού διατάγματος σχετικά με την Αναδιάρθρωση-Αναδιάταξη των Αστυνομικών  Υπηρεσιών.

   Σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο, για την Δ.Α Πρέβεζας, προβλέπονται:

α) Η υποβάθμιση του Α.Τ Θεσπρωτικού σε Αστυνομικό Σταθμό με διοικητική υπαγωγή στο Α.Τ Ζηρού (Α.Τ Φιλιππιάδα).

β) Η υποβάθμιση του Α.Τ Λούρου σε Αστυνομικό Σταθμό με διοικητική υπαγωγή στο Α.Τ Πρέβεζας και

γ) Η υποβάθμιση του Α.Τ Πάργας σε Αστυνομικό Σταθμό με διοικητική υπαγωγή στο Α.Τ Φαναρίου (Καναλλακίου)

   Διαπίστωση της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Πρέβεζας είναι, ότι το υπό υλοποίηση σχέδιο δεν πρόκειται να επιφέρει ουσιαστική βελτίωση στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης εγκληματικότητας, η οποία προϋποθέτει ισχυρή και συνεχή Αστυνόμευση ούτε ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας και τούτο γιατί :  

  Α) Επακόλουθο της υποβάθμισης των τμημάτων σε Αστυνομικούς Σταθμούς, είναι η μείωση των οργανικών θέσεων και οι εναπομείναντες αστυνομικοί που θα εκτελούν Υπηρεσία, θα εγκλωβιστούν μέσα στους Αστυνομικούς Σταθμούς για την  φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και δε θα διατίθενται στην διαρκή και εμφανή Αστυνόμευση της περιοχής αρμοδιότητάς τους, καθώς ο αριθμός τους θα είναι πολύ μικρός. Γινόμαστε με αυτόν τον τρόπο συνεχιστές ενός παρωχημένου μοντέλου Αστυνόμευσης, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες Υπηρεσιακές ανάγκες και χωρίς το παραμικρό όφελος για την αύξηση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες.

  Β) Επί του σχεδίου δεν γίνεται καμία  αναφορά  στο πού και πως θα κατανεμηθούν οι οργανικές θέσεις των εναπομεινάντων και υποβαθμισμένων Υπηρεσιών καθώς και για το ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες των Αστυνομικών Σταθμών. Επιπρόσθετα δε φαίνεται να λαμβάνεται μέριμνα για την αυξημένη επικινδυνότητα που θα δημιουργηθεί για την  ελάχιστη αστυνομική δύναμη που θα απομείνει στους Αστυνομικούς σταθμούς.

  Γ) Τέλος ουδείς λόγος γίνεται για την αποδέσμευση των Αστυνομικών από αρμοδιότητες και διοικητικές πράξεις (πάρεργα) που δεν αφορούν αυτό καθαυτό το αντικείμενο της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να παραμένει μεγάλος αριθμός Αστυνομικών στα γραφεία σε βάρος της ουσιαστικής Αστυνόμευσης.   

    Ως Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Πρέβεζας προτείνουμε:

  1. Τη αύξηση των οργανικών θέσεων της Δ.Α. Πρέβεζας σε 273 ως ίσχυε προ του Ν4249/2014 που καταργήθηκαν 6.700 κενές οργανικές θέσεις από Αστυνομικές  Υπηρεσίες  της επικράτειας, για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων Υπηρεσιακών αναγκών.
  2. Επίσης κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αύξησης  των οργανικών θέσεων  του Τ.Α Πρέβεζας με άμεση κάλυψη αυτών, ενόψει σύστασης νέων γραφείων και σημαντική επέκτασης της εδαφικής αρμοδιότητας που προβλέπει το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών.   
  3. Τέλος, σε κάθε περίπτωση αναμένουμε να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας των Αστυνομικών σταθμών και  οι οργανικές τους θέσεις, που θα πρέπει να ενισχύουν το μοντέλο της σύγχρονης Αστυνόμευσης, με συνεχή και εμφανή Αστυνόμευση, παρέχοντας αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό στους Αστυνομικούς, για την εκπλήρωση της αποστολής του.  
   Σε περίπτωση υλοποίησης του ως άνω σχεδίου ως έχει, θα πρέπει να αυξηθούν, με άμεση τοποθέτηση Αστυνομικών, οι οργανικές θέσεις των Τμημάτων Ζηρού και Πρέβεζας προκειμένου επιτευχθεί από τα Τμήματα αυτά, η συνεχής, εμφανής  και αποτελεσματική Αστυνόμευση  των περιοχών εδαφικής αρμοδιότητας των Αστυνομικών Σταθμών Θεσπρωτικού και Λούρου, αντίστοιχα, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.

   Για το Αστυνομικό Τμήμα Πάργας προκύπτει αδήριτη ανάγκη να μην υποβαθμιστεί, λόγο της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης (απομακρυσμένο) και τη διατήρηση αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, αντί αυτού να ενισχυθεί κατά τους θερινούς μήνες καθόσον τότε σημειώνεται σημαντική πληθυσμιακή αύξηση αφού η Πάργα αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό στην Ήπειρο.

   Η υποβάθμιση των Αστυνομικών Τμημάτων σε Σταθμούς με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των υπηρετούντων σε αυτούς, Αστυνομικών, που θα τους καθιστά φύλακες κτιριακών εγκαταστάσεων ή τηλεφωνητές, δεν είναι θεμιτή ούτε υπηρετεί τον επιδιωκόμενο σκοπό, αντ’ αυτού μας γυρίζει σε παρελθοντικά και αποτυχημένα μοντέλα αστυνόμευσης και μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους.

   Ευελπιστούμε στην βελτίωση του αναφερόμενου σχεδίου καθώς τα ημίμετρα και οι ασάφειες δεν έχουν θέση σε μια πολλά υποσχόμενη αναδιάρθρωση – αναδιάταξη Αστυνομικών Υπηρεσιών που έχει ως στόχο να υπηρετήσει το νέο μοντέλο της σύγχρονης Αστυνόμευσης .                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΠΑΚΑΣ Κων/νος                                            ΡΙΖΟΣ Βησσαρίων