Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Ρυθμίσεις που επήλθαν στις άδειες

Θέμα: Ν. 4210/2013: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
  Συνάδελφοι,
  κοινοποιούμε το υπ' αριθ. 72394/13/2006850 από 29-12-2013 έγγραφο του Α.Ε.Α./Δ.Ο.Ν. με το οποίο γνωστοποιούνται οι ρυθμίσεις που επήλθαν με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254/2013) σχετικά με τις ρυθμίσεις που επήλθαν στις άδειες, για την ενημέρωσή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου