Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013

Φύλαξη ποινικών κρατουμένων στα Αστυνομικά Κρατητήρια

poasyΑθήνα 21 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 100/3/49α
Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
          Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κοιν.: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
              κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
          2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          3) Αστυνομική Διεύθυνση Πρέβεζας
          4) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας
Θέμα: «Φύλαξη ποινικών κρατουμένων στα Αστυνομικά Κρατητήρια»
  Κύριε Αρχηγέ,
  Παρά τις μέχρι σήμερα κατ' επανάληψη παρεμβάσεις των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεών μας και της Ομοσπονδίας για το αναφερόμενο στο θέμα αντικείμενο και της σωρείας σοβαρότατων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στους εργασιακούς χώρους και στα κρατητήρια των Αστυνομικών Υπηρεσιών δυστυχώς καμία πρωτοβουλία, ούτε κανένα μέτρο δεν εκδηλώθηκε ή τουλάχιστον δεν γνωστοποιήθηκε για τη αντιμετώπιση αυτών.
  Έτσι τα προβλήματα από τη μη τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στην πλειονότητα των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Χώρας και κυρίως στα αστυνομικά κρατητήρια, εξακολουθούν να υπάρχουν συνεχώς αυξανόμενα αλλά και διογκούμενα, ιδίως σε περιόδους που τα σωφρονιστικά καταστήματα δεν παραλαμβάνουν κρατούμενους για διάφορους λόγους (πληρότητα φυλακών, απεργία σωφρονιστικών υπαλλήλων κ.λ.π.).
  Η όλη αυτή κατάσταση ως καταγγέλλεται και από τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις εγκυμονεί πλείστους κινδύνους για τους συναδέλφους, για τους προσερχόμενους πολίτες στις Αστυνομικές Υπηρεσίες και για τους κρατουμένους.

  Χαρακτηριστική προς τούτο είναι η περίπτωση που μας γνωστοποιείται από την Ε.Α.Υ. Πρέβεζας με το επισυναπτόμενο υπ' αριθ. 200/2/6 από 17/10/2013 έγγραφό της αναφορικά με μια σειρά προβλημάτων που υπάρχουν και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Α.Δ. Πρέβεζας, εξαιτίας της μη τήρησης των όσων προβλέπονται από τις Διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 6 Π.Δ. 141/1991 αλλά και των όρων υγιεινής και ασφάλειας Π.Δ. 45/2008.
  Κύριε Αρχηγέ,
  Η παρέμβασή σας για άμεση αντιμετώπιση μιας σειράς τέτοιων σοβαρότατων προβλημάτων προς όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Χώρας αλλά και στις συναρμόδιες Αρχές, φρονούμε ότι είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία.
  Επιπρόσθετα παρακαλούμε όπως από το Α.Ε.Α. δοθούν εντολές οδηγίες στην Α.Δ. Πρέβεζας για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσής μας.
  Η Ε.Α.Υ. Πρέβεζας παρακαλείται για την παρακολούθηση της εξέλιξης του όλου ζητήματος ενημερώνοντάς μας σχετικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου