Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

                                                                                Πρέβεζα 29/11/2016

Σας ενημερώνουνε ότι σχετικά με την αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών ετών 2015-2016 υπάρχουν τα παρακάτω δικηγορικά γραφεία των:Χαρ.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Βαλαωρίτου 14 τκ.10671 Κολωνάκι Αθήνα τηλ.2103630266 και  Γεωργίου Λάγου  Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη ΤΗΛ. : 2251301624 - 2251040478 στα οποία μπορούν να απευθυνθούν όσοι συνάδερφοι το επιθυμούν για την παραπάνω διεκδίκηση των αναδρομικών μέχρι της 15 Δεκεμβρίου του 2016.Σας επισυνάπτουμε πληροφορίες και σχετική αίτηση από τα ανωτέρω δικηγορικά γραφεία. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση-πληροφορία  απευθυνθείτε στα μέλη της ένωσής μας.


Για το δικηγορικό γραφείο : Χαρ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
  http://www.poasy.gr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3050:-2015-2016&catid=124:news-poasy-poaxia-2016&Itemid=118

 Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. (ΠΛΗΝ Ε.Φ.)
ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΩΝ 2015 - 2016    

Με τις υπ’ αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των στελεχών Σ.Α. που είχαν επιβληθεί με το Ν. 4093/2012.
Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές στο ύψος προ της 1/8/2012 και να σας καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών,  το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπραξε.
Σε πλήρη επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την όλως προσφάτως υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφασή του, ακύρωσε την πλημμελή κατά τα ανωτέρω συμμόρφωση της εκτελεστικής Διοίκησης στις προγενέστερες και εν προκειμένω στην 2194/2014 προηγούμενη απόφασή του, εμμένοντας στο ότι η απορρέουσα από τις συνταγματικές διατάξεις, αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και δη της ΕΛ.ΑΣ., επιβάλλει την αποκατάσταση - επαναφορά των αποδοχών σας στα μισθολογικά επίπεδα του Ιουλίου 2012.
Κατόπιν τούτων, μέχρι την 08/09/2016 καταθέσαμε 51 ομαδικές αγωγές με συνολικά 2491 συμμετέχοντες, ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες διεκδικούμε δικαστικά τη διαφορά των αποδοχών που παρανόμως σας στέρησαν και σε σχέση με τις αποδοχές που λαμβάνατε μέχρι την 31/7/2012,  λαμβανομένων υπόψιν και των μισθολογικών / βαθμολογικών προαγωγών που στο μεταξύ προέκυψαν.
Επίσης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και 31/12/2016 ,
1.       ΤΗΝ 24/11/2016 ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΗ 50 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΝ κ. ΒΡΑΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓ8251/2016.
2.       ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ 24/11/2016 ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΗ 50 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΣΤΕΡΓΙΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Σ.Υ., ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓ8255/2016.
Όποιος  επιθυμεί τη συμμετοχή σε νέα αγωγή διεκδίκησης  αναδρομικών διαφορών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα (από 1/1/2015 έως και 31/12/2016), μπορεί να αποστείλει μέχρι την 30/11/2016 στη διεύθυνση ή (σκαναρισμένα σε αρχείο εικόνας ή PDF) ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ e-mail του γραφείου μας:
  1. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το ιδιόχειρο της υπογραφής του.
  2. Απόδειξη κατάθεσης, της αμοιβής του γραφείου μας (35 ευρώ), στον υπ’ αριθμ. 84174028138 (ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138  SWIFT: ETHNGRAA) λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  στο όνομα Λάγος Γεώργιος - Ηλία Στέλλα. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  από τον ταμία  της τράπεζας τα εξής στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης»:
Αριθμός μητρώου - Επώνυμο (του συμμετέχοντος). Παράδειγμα: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ.
Παράκληση, όπως η κατάθεση γίνει σε Εθνική Τράπεζα (σε ταμείο ή I-BANK) για την αποφυγή εξόδων μεταφοράς. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνήστε με τα παρακάτω κινητά τηλέφωνα. 
Η αμοιβή του γραφείου μας θα είναι τριάντα πέντε (35) ευρώ, χωρίς οιαδήποτε άλλη αμοιβή ή ποσοστό επί των όσων σας καταβληθούν ως αναδρομικές διαφορές. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης εκ μέρους του Δημοσίου, το γραφείο μας θα σας εκπροσωπήσει στο Εφετείο χωρίς άλλη αμοιβή.
Αν το Δημόσιο καλύψει πλήρως τις προκύπτουσες διαφορές από την παράνομη απομείωση των αποδοχών σας προ της κατάθεσης αγωγής, θα σας επιστραφεί ολόκληρο το χρηματικό ποσό που καταβάλλατε ως αμοιβή του γραφείου μας.   
Στην ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση μπορούν να συμμετέχουν οι εν ενεργεία καθώς και οι  αποστρατευθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και την ημερομηνία κατάθεσης των αγωγών.                                   
Μετά το πέρας των καταθέσεων θα αποσταλούν στα e-mail των συμμετεχόντων, ολόκληρα τα δικόγραφα μαζί με στοιχεία κατάθεσης και κωδικούς για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των αγωγών στην ιστοσελίδα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Μυτιλήνη  24/11/2016

Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου            
Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη
ΤΗΛ. : 2251301624 - 2251040478 - FAX : 2251040479  
WHAT’SUP: 6986606444   WINDF2G: 6930246106  VODAFONE CU: 6944875723

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α.  Δ.  Τ.  (9 ΨΗΦΙΑ)

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ Δ.Τ.

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΟΛΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

FAX

ΚΙΝΗΤΟ

E – MAIL

ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ


Εξουσιοδοτώ τον δικηγόρο Μυτιλήνης Λάγο Γεώργιο του Δημητρίου, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης 261, όπως παραλάβει από την Υπηρεσία μου τα αναλυτικά σημειώματα αποδοχών μου ετών 2015 - 2016 για την επεξεργασία τους στη δικαστική διεκδίκηση  των αναδρομικών μου διαφορών και να καταθέσει σχετική αγωγή στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.Τόπος  -  Ημερομηνία
                   Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΔΙΟΧΕΙΡΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου